USACO Nov 2011

Problem 1: Above the Median [Brian Dean]

Source: [1]

ชาวนาจอห์นได้ให้วัว N ตัวของเขายืนเรียงเป็นหน้ากระดาน (1 <= N <= 100,000) เพื่อที่จะวัดส่วนสูง; วัวที่ i มีความสูง H_i (1 <= H_i <= 1,000,000,000) นาโนเมตร (ชจ.เชื่อในการวัดที่แม่นยำ!!) เขาต้องการจะถ่ายรูปของลำดับย่อยที่ต่อเนื่องกันของวัว เพื่อที่จะส่งประกวดภาพถ่ายที่งานประจำเมือง

งานดังกล่าวมีเงื่อนไขแสนประหลาดในการส่งภาพถ่าย: ภาพถ่ายจะใช้ส่งประกวดได้เมื่อเป็นภาพถ่ายที่แสดงกลุ่มของวัวที่ความสูง มัธยฐานไม่น้อยกว่าค่าขอบเขต X ค่าหนึ่ง (1 <= X <= 1,000,000,000)

สำหรับโจทย์นี้ เรานิยามมัธยฐานของอาร์เรย A[0…K] ให้เป็น A[ceiling(K/2)] หลังจากที่ A ถูกจัดเรียงแล้ว เมื่อ ceiling(K/2) ให้ค่า K/2 ปัดขึ้นไปยังจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด (หรือ K/2 เองถ้า K/2 นั้นเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้ว) ตัวอย่างเช่น มัธยฐานของ {7,3,2,6} คือ 6 และ มัธยฐานของ {5,4,8} คือ 5

ช่วย ชจ. นับจำนวนลำดับย่อยที่ต่อเนื่องกันของวัวที่สามารถถ่ายเป็นรูปที่สามารถส่งประกวดได้


 

Problem 2: Binary Sudoku [Brian Dean]

Source: [2]

วัวของชาวนาจอห์นชอบเล่นเวอร์ชันหนึ่งของเกม “Sudoku” เวอร์ชันนี้มีตารางขนาด 9 x 9 ที่ประกอบไปด้วยกริดย่อยขนาด 3 x 3 เหมือน Sudoku ปกติ แต่ในเวอร์ชันของวัวจะเป็นเลขฐานสอง:

000 000 000 
001 000 100 
000 000 000 

000 110 000 
000 111 000 
000 000 000 

000 000 000 
000 000 000 
000 000 000 

เป้าหมายของ Sudoku ฐานสองคือการสลับบิตจำนวนน้อยที่สุดเพื่อให้ทุก ๆ แถว ทุก ๆ คอลัมน์ และทุก ๆ กริดย่อยขนาด 3 x 3 จะต้องมีค่าพาริตี้เป็นคู่ (นั่นคือมีจำนวน 1 เป็นจำนวนคู่) ตัวอย่างเช่น จากด้านบนถ้าเราสลับบิตจำนวน 3 บิต จะทำให้ได้คำตอบหนึ่งที่ถูกต้อง

000 000 000 
001 000 100 
001 000 100 

000 110 000 
000 110 000 
000 000 000 

000 000 000 
000 000 000 
000 000 000 

ให้สถานะตั้งต้นของ Sudoku ฐานสอน ให้หาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องสลับบิตเพื่อแก้ตาราง Sudoku นี้


 

Problem 3: Cow Steeplechase [Brian Dean]

Source: [3]

ชาวนาจอห์นมีไอเดียชั้นยอดสำหรับกีฬาที่ดึงดูดใจผู้ชม: การแข่งขี่วัวข้ามสิ่งกีดขวาง (Cow Steeplechase) อย่างที่หลาย ๆ คนทราบ การแข่งขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง (steeplechase) นั้นจะมีกลุ่มของม้าที่วิ่งไปมาบนสนามแข่งที่มีสิ่งกีดขวางที่ม้าจะต้อง กระโดดข้ามให้ได้ ชจ.คิดว่าการแข่งขันรูปแบบเดียวกันจะใช้ได้สำหรับวัวที่ผ่านการฝึกมาอย่างดี แล้ว เมื่อสิ่งกีดขวางนั้นไม่สูงจนเกินไป

เพื่อที่จะออกแบบสนามแข่ง ชจ.ได้ตระเตรียมวาดแผนผังที่แสดงสิ่งกีดขวางที่เขาอาจจะสร้างได้ทั้งหมด N ชิ้น (1 <= N <= 250) แต่ละชิ้นแสดงเป็นส่วนของเส้นตรงในระนามสองมิติ ขนานกับแกน x หรือแกน y สิ่งกีดขวางที่ i จะมีจุดปลายสองจุดที่แตกต่างกัน (X1_i, Y1_i) และ (X2_i, Y2_i) (1 <= X1_i, Y1_i, X2_i, Y2_i <= 1,000,000,000) ตัวอย่างแสดงดังด้านล่าง:

steeple-fig1

ชจ.ต้องการที่สร้างสิ่งกีดขวางนี้ให้มากที่สุด แต่ต้องไม่ให้สิ่งกีดขวางคู่ใด ๆ ตัดกัน (intersect) จากแผนผังด้านบน ชจ. สามารถสร้างสิ่งกีดขวางได้ 7 ชิ้น:

steeple-fig2

ส่วนของเส้นตรงสองเส้นจะเรียกว่าตัดกัน (intersect) ถ้ามีการใช้จุดใด ๆ ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงจุดปลายของบางเส้นหรือของทั้งสองเส้น ชจ.มั่นใจว่าไม่มีคู่ของส่วนของเส้นตรงในแกนนอนใด ๆ ในข้อมูลนำเข้าที่ตัดกัน และในทำนองเดียวกัน ไม่มีคู่ของส่วนของเส้นตรงในแนวตั้งใด ๆ ที่ตัดกัน

ช่วย ชจ. หาว่าจำนวนสิ่งกีดขวางที่มากที่สุดที่เขาสามารถสร้างได้ เป็นเท่าใด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s