USACO Dec 2011

Problem 1: Cow Photography [Brian Dean, 2011]

Source: usaco

วันนี้เหล่าวัวอยู่ในอารมณ์ซุกซน! ชาวนาจอห์นเพียงแค่ต้องการจะถ่ายรูปเหล่าวัวที่ยืนเป็นแถว แต่พวกวัวก็จะขยับก่อนที่เขาจะได้มีโอกาสกดถ่ายรูป

กล่าวคือ ชจ. มีวัวทั้งสิ้น N ตัว (1 <= N <= 20,000) วัวแต่ละตัวของ ชจ. จะมีหมายเลขประจำตัวเป็นจำนวนเต็มที่ไม่ซ้ำกัน  ชจ. ต้องการจะถ่ายรูปวัวยืนเป็นแถวในลำดับที่ต้องการ ซึ่งลำดับนี้จะระบุด้วยข้อมูลที่อยู่ในอาร์เรย์ A[1…N] โดยที่ A[j] ระบุหมายเลขประจำตัวของวัวลำดับที่ j ในแถว  ชจ.ได้จัดแถววัวตามลำดับนี้ แต่ก่อนที่เขาจะมีโอกาสได้กดถ่ายรูป กลุ่มของวัว (0 ตัวหรือมากว่านั้น, ไม่จำเป็นต้องยืนติดกัน) ก็จะย้ายตำแหน่งไปยังตำแหน่งใหม่ในแถว  กล่าวโดยละเอียดก็คือ กลุ่มของวัวกลุ่มหนึ่งจะเดินออกมาจากแถว วัวที่เหลือในแถวจะขยับไปติดกัน จากนั้นวัวที่ยืนออกมาจากแถวจะเดินเข้าไปแทรกในตำแหน่งต่าง ๆ ในแถว (ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งเดิม)  ถึงแม้จะสับสน แต่ ชจ. ก็ไม่ย่อท้อ เขาจัดแถววัวใหม่ตามลำดับ A แต่ก็เช่นเคย ก่อนที่เขาจะได้ถ่ายรูป กลุ่มของวัวกลุ่มใหม่ก็จะย้ายตำแหน่งในแถวอีก

กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งสิ้น 5 รอบ (และ ชจ. พลาดกดถ่ายรูปไปทุกครั้ง) ก่อนที่ ชจ. จะถอดใจ  ให้ข้อมูลของแต่ละรูปภาพ ให้คุณหาว่าคุณจะสามารถสร้างลำดับ A ที่ชจ.ต้องการได้หรือไม่   รูปภาพแต่ละรูปแสดงลำดับของวัวที่แตกต่างจาก A เนื่องจากกลุ่มของวัว (0 ตัวหรือมากกว่านั้น) ได้ย้ายที่  อย่างไรก็ตาม วัวหนึ่งตัวจะสามารถย้ายที่ได้แค่ในรูปเพียงรูปเดียวเท่านั้น: ถ้าวัวตัวใดอยู่ในกลุ่มที่มีการย้ายที่ในรูปภาพรูปหนึ่งแล้ว เธอจะไม่ย้ายที่อีกในรูปอื่น ๆ (แต่เธออาจจะอยู่ตำแหน่งที่ไม่ตรงกับตำแหน่งใน A ได้ ซึ่งเป็นผลจากที่วัวตัวอื่น ๆ ขยับ)


Problem 2: Simplifying the Farm [Nathan Pinsker, 2011]

Source: usaco

ชาวนาจอห์นได้ไปเรียนวิชาอัลกอริทึมภาคค่ำที่มหาวิทยาลัยแถวฟาร์มของเขา เขาเพิ่งได้เรียนเกี่ยวกับ minimum spanning tree  ซึ่งทำให้เขาได้ตระหนักว่า การออกแบบฟาร์มของเขานั้นมันไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น เขาต้องการจะทำให้แผนผัง (layout) ของฟาร์มง่ายขึ้น

ฟาร์มปัจจุบันนั้นมีลักษณะเป็นกราฟ ที่มีจุดยอดแทนสนาม และเส้นเชื่อม แทนทางเดินระหว่างสนามเหล่านี้ ทางเดินทุกเส้นมีความยาวระบุอยู่  ชาวนาจอห์นสังเกตว่าสำหรับความยาวค่าใด ๆ จะมีทางเดินไม่เกินสามทางที่มีค่าความยาวนี้  ชจ.ต้องการลบทางเดินในฟาร์มทิ้งเพื่อให้แผนผังกลายเป็นต้นไม้ (tree)   นั่นคือ สำหรับสนามคู่ใด ๆ จะมีเส้นทางเดินเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้น  กล่าวคือ ชาวนาจอห์นต้องการให้ฟาร์มของเขาเป็น minimum spanning tree (ต้นไม้ที่มีผลรวมของความยาวเส้นเชื่อมน้อยที่สุด)

ช่วยชาวนาจอห์นหาความยาวของ minimum spanning tree พร้อมกับคำนวณว่าจำนวนของ minimum spanning tree ที่เป็นไปได้ทั้งหมด มีกี่แบบ


Problem 3: Grass Planting [Travis Hance, 2011]

Source: usaco

ชาวนาจอห์นมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่แห้งแร้งอยู่ N ทุ่ง (2 <= N <= 100,000) เชื่อมต่อกันด้วยถนนสองทางจำนวน N-1 เส้น ในรูปแบบที่ทำให้มีเส้นทางเชื่อมระหว่างทุ่งหญ้าสองทุ่งใดๆ หนึ่งทาง    เบซซี่เป็นวัวที่ชอบกินหญ้ามาก ๆ มักจะชอบบ่นว่าไม่มีหญ้าให้กินบนเส้นทางเชื่อมระหว่างทุ่งหญ้าเลย  ชาวนาจอห์นรักเบซซี่มาก และวันนี้ล่ะ จะเป็นวันที่เขาจะเริ่มปลูกหญ้าบนถนน  เขาจะดำเนินการดังกล่าวเป็นขั้น ๆ จำนวน M ขั้น (1 <= M <= 100,000)

แต่ละขั้น มีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้สองแบบ:

  • ชจ. จะเลือกทุ่งหญ้าสองแห่ง จากนั้นจะปลูกหญ้าหนึ่งผืนในถนนทุก ๆ เส้นระหว่างทุ่งหญ้าทั้งสองนั้น
  • เบซซีจะเลือกถนนมาหนึ่งเส้น และถาม ชจ. ว่ามีหญ้ากี่ผืนในถนนเส้นนั้น

ชาวนาจอห์นความจำไม่ค่อยจะดี — ช่วยเขาตอบคำถามของเบซซี่ด้วย!

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s